Política de privacitat

AVÍS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Takkon Innovacions S.L. informa als Usuaris dels seus serveis sobre la política seguida, en la seva condició de responsable dels fitxers de dades de caràcter personal, així com dels drets que els assisteixen, perquè, d'aquesta manera, determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a Takkon innovacions SL aquelles dades personals que se'ls puguin requerir en relació amb els seus serveis relatius a la venda de lliteres de massatges i accessoris Takkon Innovacions S.L. garanteix el compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la referida Llei i resta de legislació aplicable, i informa que la informació personal recollida pels diferents mecanismes, és emmagatzemada en bases de dades propietat de Takkon Innovacions SL, la qual assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació.

L'Usuari queda informat i dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals en funció dels usos i finalitats anteriorment establerts (venda de lliteres de massatges i accessoris) en els fitxers degudament inscrits davant l'Agència de Protecció de Dades. Per això, l'Usuari ha d'emplenar com a mínim aquells camps marcats com obligatoris. Si aquests camps no són completats, no serà efectuada la prestació del servei sol·licitat, no es procedirà, en conseqüència a l'automatització de les dades.

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Takkon Innovacions S.L. són veraces i es fa responsable de comunicar a aquesta qualsevol modificació en els mateixos. Takkon Innovacions S.L. no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades, ja siguin propis o de terceres persones, sent el propi usuari el seu únic responsable.

Ús de coockies

Les cookies són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l'ordinador de l'usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S'utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l'usuari al tornar aquest a connectar-se. L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat el facilitar el procés de compra online dels productes o serveis oferts, i servir la publicitat o determinats continguts o informacions jurídiques d'interès per a l'usuari. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Per això, l'usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Cap cookie permet extreure informació del disc dur de l'usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d'un ordinador determinat a un codi anònim. L'única manera que la informació privada d'un usuari formi part d'un arxiu galeta, és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Takkon Innovacions S.L. té plenament consciència de l'ús i tractament que s'han de donar a les dades personals recaptats. Així mateix, reconeix i garanteix la submissió a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, garantint l'adopció de totes les mesures de protecció i seguretat necessàries al seu abast, per evitar la seva alteració, pèrdua, mal ús, accés no autoritzat o robatori, segons el Reial Decret 1720/2007 que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els Usuaris podran fer efectius aquests drets contactant amb Takkon Innovacions SL, i realitzant la seva petició per mitjà d'una carta certificada per la persona titular de les dades a l'adreça c / Madridejos, 17 28026, Madrid, adjuntant fotocòpia del document nacional d'identitat, amb l'objecte d'acreditar la licitud de la sol·licitud o bé mitjançant correu electrònic incloent aquest mateix document, dirigit a takkon@takkon.com